Produkt jako usługa

  Produkt jako usługa – model biznesowy gospodarki cyrkularnej, podkreślający ważność trwałości produktów i długotrwałych relacji z konsumentami. Model ten zakłada całkowitą zmianę w sposobie myślenia o klientach każdej firmy. Konsumenci odgrywają w nim kluczową rolę...

  Odzyskiwanie i Recykling

  Odzyskiwanie i Recykling – model biznesowy gospodarki cyrkularnej. Jego kluczowym aspektem jest tworzenie systemów produkcji i konsumpcji, w których wszystko, co było uznawane dotąd za odpady, staje się surowcem i może być ponownie używane do nowych zastosowań. Firmy...

  Łańcuch Dostaw Obiegu Zamkniętego (CLSCM)

  Łańcuch Dostaw Obiegu Zamkniętego (Closed Loop Supply Chain Management, CLSCM) – model biznesowy gospodarki cyrkularnej, który polega na stosowaniu przez firmy w procesie produkcji materiałów, które są całkowicie odnawialne, nadają się do recyklingu lub są...

  Komunikacja Machine-to-Machine (M2M)

  Komunikacja Machine-to-Machine (M2M) to system rozwiązań technologicznych, które umożliwiają urządzeniom w sieci wymianę informacji i wykonywanie działań bez pomocy ludzi. Kluczowymi elementami systemu M2M są czujniki, RFID, Wi-Fi lub komórkowe łącze komunikacyjne...