Produkt jako usługa

    Produkt jako usługa – model biznesowy gospodarki cyrkularnej, podkreślający ważność trwałości produktów i długotrwałych relacji z konsumentami.

    Model ten zakłada całkowitą zmianę w sposobie myślenia o klientach każdej firmy. Konsumenci odgrywają w nim kluczową rolę – wynajmują lub płacą za używanie produktu, nie za jego posiadanie. Producenci towarów przyjmują rolę usługodawców: dzierżawią dostęp do usługi i nie sprzedają jej na własność. Klienci wykorzystują produkty za pośrednictwem umów leasingu lub pay-for-use [pay-for-use, z ang. opłata za użycie]. Dzięki temu, w interesie firmy jest dbanie o jakość tworzonych produktów – wydajność jest ważniejsza niż ilość, trwałość jest ponad jednorazowością. Firmy mają możliwość zbudowania nowych, długofalowych relacji z konsumentami.

    « Powrót do listy haseł