Komunikacja Machine-to-Machine (M2M)

    Komunikacja Machine-to-Machine (M2M) to system rozwiązań technologicznych, które umożliwiają urządzeniom w sieci wymianę informacji i wykonywanie działań bez pomocy ludzi. Kluczowymi elementami systemu M2M są czujniki, RFID, Wi-Fi lub komórkowe łącze komunikacyjne oraz oprogramowanie autonomicznego przetwarzania danych, które ułatwia działanie urządzenia w sieci oraz interpretowanie i podejmowanie decyzji przez nie.

    « Powrót do listy haseł