Odzyskiwanie i Recykling

    Odzyskiwanie i Recykling – model biznesowy gospodarki cyrkularnej. Jego kluczowym aspektem jest tworzenie systemów produkcji i konsumpcji, w których wszystko, co było uznawane dotąd za odpady, staje się surowcem i może być ponownie używane do nowych zastosowań. Firmy wykorzystując innowacje technologiczne, odzyskują produkty na końcu cyklu ich życia, aby ponownie wykorzystać wartościowy materiał, energię i komponenty lub utylizują odpady z procesu produkcji. W ten sposób maksymalizowana jest wartość ekonomiczna każdej wyprodukowanej rzeczy, a przede wszystkim wydłużony zostaje cykl życia surowca.

    « Powrót do listy haseł