Paliwa Alternatywne

  Paliwa alternatywne – palne odpady mogące posłużyć do produkcji energii, inne niż konwencjonalne paliwa kopalne (węgiel, ropa, torf, paliwa nuklearne). Są to m.in. wysegregowane odpady komunalne i przemysłowe nienadające się do recyklingu (RDF), wysuszone osady...

  Odnawialne Źródła Energii

  Energia odnawialna, Odnawialne źródła energii (OZE) to źródła takie jak energia słoneczna, wiatru, wodna, energia geotermalna, energia pływów czy nawet biomasa. Od paliw kopalnych różni ją to, że jest niewyczerpalna. Energia ze źródeł odnawialnych nie powoduje też...

  Zrównoważona energetyka

  Zrównoważona energetyka to koncepcja, która obejmuje ciąg procesów związanych z energią, począwszy od źródeł jej pozyskiwania, poprzez różne typy elektrowni i sposób dostarczania energii do konsumentów, a kończąc na kwestiach związanych z efektywnym zarządzaniem nią....

  Zmiany klimatu

  Zmiana klimatu, wg  Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC), to zmiana stanu i właściwości klimatu, która utrzymuje się przez dłuższy okres czasu – dekadę lub dłużej. Zmiana klimatu może odnosić się do...

  Efektywność energetyczna

  Efektywność energetyczna (ang. energy efficiency) oznacza stosunek ilości energii wykorzystanej efektywnie (celowo) do całkowitej ilości energii wykorzystanej do zasilenia pewnego procesu. Im wyższa efektywność energetyczna procesu tym mniej energii jest marnowane w...