Efektywność energetyczna

  Efektywność energetyczna (ang. energy efficiency) oznacza stosunek ilości energii wykorzystanej efektywnie (celowo) do całkowitej ilości energii wykorzystanej do zasilenia pewnego procesu. Im wyższa efektywność energetyczna procesu tym mniej energii jest marnowane w produkcji (np. w postaci promieniowania cieplnego).

  Poprawie efektywności energetycznej służą m.in. następujące rodzaje przedsięwzięć:

  • modernizacja urządzeń przeznaczonych do użytku domowego, oświetlenia, urządzeń potrzeb własnych, urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych, lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła na urządzenia charakteryzujące się wyższą sprawnością,
  • odzysk energii (np. ciepła) w procesach przemysłowych,
  • stosowanie do ogrzewania lub chłodzenia obiektów energii wytwarzanej we własnych lub przyłączonych do sieci odnawialnych źródłach energii,
  • skracanie odległości przesyłu energii.
  « Powrót do listy haseł