Paliwa Alternatywne

    Paliwa alternatywne – palne odpady mogące posłużyć do produkcji energii, inne niż konwencjonalne paliwa kopalne (węgiel, ropa, torf, paliwa nuklearne). Są to m.in. wysegregowane odpady komunalne i przemysłowe nienadające się do recyklingu (RDF), wysuszone osady ściekowe, zużyte opony, biomasa rolnicza. W gospodarce obiegu zamkniętego spalanie (odzysk energetyczny) znajduje się na końcu hierarchii postępowania z surowcem/odpadem, ponieważ oznacza odzysk tylko niewielkiej jego części potencjału.

    « Powrót do listy haseł