Zielona Gospodarka (Ekologiczna gospodarka)

  Zielona Gospodarka, Ekologiczna gospodarka (Green Economy) to koncepcja zainaugurowana w 2008 roku przez Program Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych (United Nations Environment Programme – UNEP). Określa ona Zieloną Gospodarkę jako działalność ekonomiczną, która...

  Pomiar efektywności społecznej odpowiedzialności

  Pomiar efektywności społecznej odpowiedzialności (ang. Sustainability measurement) – to pomiar mający na celu określenie skuteczności i celowości działań podejmowanych przez firmę w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR). Zrównoważony rozwój i...

  Ślad ekologiczny

  Ślad ekologiczny (ecological footprint) to wskaźnik, który pozwala odpowiedzieć na pytanie: ile naturalnych zasobów  planety jest zużywane na potrzeby ludzkiej działalności? Ślad ekologiczny można porównać do tego, ile miejsca na lądzie i na morzu jest dostępna na...

  Recykling (Odzyskiwanie zasobów)

  Recykling (odzyskiwanie zasobów) to proces przekształcania odpadów w nowe materiały i produkty. Pomaga to zapobiegać powstawaniu odpadów z potencjalnie użytecznych materiałów i zmniejszać zużycie nowych surowców redukując w ten sposób: zużycie energii,...