Stena Circular Economy Award

  Stena Circular Economy Award to ogólnopolski konkurs dla przedsiębiorców i studentów promujący najlepsze rozwiązania z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego na rynku.

  Wyzwanie

  Konkurs opowiada na potrzebę wyróżnienia najlepszych praktyk związanych z wdrażaniem lub promocją idei gospodarki obiegu zamkniętego, dzięki czemu pokazuje też sposoby realizacji idei dla firm, które są na początku cyrkularnej ścieżki. Zachęca tym do podejmowania i kontynuacji działań w zakresie GOZ.

  Opis praktyki

  Konieczność dostosowania się biznesu do zmieniających się przepisów prawa oraz chęć promowania idei gospodarki cyrkularnej zainspirowała firmę Stena Recycling do powołania w 2017 roku konkursu „Stena Circular Economy – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego”, ogólnopolskiego konkursu promującego idee GOZ wśród przedsiębiorców i studentów. W 2020 roku odbyła się czwarta edycja wyłaniająca Liderów Gospodarki Obiegu Zamkniętego, zarówno wśród firm międzynarodowych, jak i mniejszych podmiotów oraz start-upów. Część konkursu dedykowana jest również studentom z ciekawymi pomysłami na wdrożenie i promocję idei.

  W konkursie przewidziano trzy kategorie:

  • dla przedsiębiorców, którzy wdrożyli dobrą praktykę z zakresu GOZ
  • dla przedsiębiorców, którzy w ciekawy sposób promują ideę GOZ
  • dla studentów, którzy zaproponują nowatorski sposób wdrożenia zasad GOZ

  Wyłonieni przedsiębiorcy w ramach nagrody mają możliwość wybrania z oferty Stena Recycling usługi środowiskowej lub szkoleniowej, a studenci – grant na realizację projektu edukacyjnego i notebooka. Zgłoszenia do IV edycji konkursu przyjmowane były do 28 lutego 2021 roku.

  Zgłoszenia ocenia 9-osobowe jury ekspertów i ekspertek z obszaru GOZ, reprezentujących firmy i instytucje, które są partnerami merytorycznymi konkursu: Kampanię 17 Celów, Akademię Leona Koźmińskiego, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Organizację Odzysku Opakowań Rekopol, Polską Izbę Gospodarki Odpadami, Skandynawsko-Polską Izbę Gospodarczą, Tygodnik Polityka, Stenę Recycling Polska i Stenę Recycling International.

   

  Zwycięzcy ostatniej edycji

  W 2020 roku, pierwsze miejsce w kategorii „Wdrożone praktyki z obszaru GOZ” otrzymały ex-aequo trzy firmy: Carrefour Polska Sp. z o.o. i Swapp! Sp. z o.o. za wspólne uruchomienie refillomatów kosmetyków, które zachęcają klientów do ograniczania użycia jednorazowych opakowań plastikowych podczas zakupów oraz startup Creative Publishing Katarzyna Drewniany za projekt „Circular Scrap” czyli pierwszą platformę w branży modowej, specjalizująca się we włączaniu w ponowny obieg poprodukcyjnych odpadów tekstylnych.

  Dodatkowo, wyróżnienia za wdrożone praktyki GOZ otrzymali: BASF Polska Sp. z o.o. za stworzenie wysokiej jakości uniwersalnego biodegradowalnego tworzywa Ecovio®, oraz Żywiec Zdrój S.A.  za wykonanie zobowiązania polegającego na zebraniu i poddaniu recyklingowi takiej ilości plastiku, jaką firma wprowadziła na rynek. Jednym z działań firmy w tym zakresie są EKOmaty.

  Jako najlepsze rozwiązanie w kategorii „Wdrożone działania promujące GOZ” jury konkursu uznało inicjatywę „Naprawiaj, nie wyrzucaj” realizowaną przez platformę edukacyjno-sprzedażową North.pl, która stawia na wielokrotne użytkowanie i wymianę uszkodzonych części w sprzętach AGD i RTV.

  Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały również firmy: Jeronimo Martins Polska S.A. oraz Amazon Fulfillment Poland. Sieć sklepów Biedronka została doceniona za umieszczanie kolorowych piktogramów segregacji na opakowaniach produktów marek własnych. W tym przypadku Jury konkursu dostrzegło szeroką skalę dotarcia do konsumentów a co za tym idzie realną możliwość poprawy segregacji odpadów. Z kolei Amazon Fulfillment Poland otrzymał wyróżnienie za realizowanie oddolnych działań i inicjatyw z zakresu zrównoważonego rozwoju oraz przenoszenie ich na skalę całego przedsiębiorstwa.

  Zwycięskie praktyki

  Wiele ze zwycięskich praktyk jest opisanych w Bazie Wiedzy portalu. Zobacz ich opisy poniżej!

  Loading...

   Efekty

   Konkurs pozwala zwiększyć świadomość na temat GOZ przede wszystkim wśród dwóch grup: przedsiębiorców oraz studentów, ale także wśród ogółu społeczeństwa, dzięki współpracy z mediami. Projekt stał się platformą wymiany pomysłów i doświadczeń w obszarze GOZ dla biznesu i środowiska akademickiego. Liczne rozmowy z przedsiębiorcami, przeprowadzone w ramach promowania konkursu pozwoliły zainteresować tę grupę zagadnieniem. Doświadczenie pokazuje, że istnieje duża liczba przedsiębiorców, którzy już zrobili pierwszy krok w stronę GOZ, jednak nie mają wystarczającej wiedzy, by podejmować kolejne aktywności. Konkurs zwiększył ich wiedzę na ten temat i pokazał korzyści finansowe i środowiskowe wynikające z wdrażania GOZ. Pozwolił też nagrodzić firmy działające w zgodzie z ideą GOZ pokazując, że jest to praktyka godna naśladowania.

   INICJATOR

   PARTNERZY

   INICJATOR I PARTNERZY