Ecovio® jest wysokiej jakości, uniwersalnym biotworzywem stworzonym przez firmę BASF. Jego główną zaletą jest to, że jest stworzony na bazie składników organicznych i posiada certyfikat produktu kompostowalnego.

  Wyzwanie

  Celem gospodarki obiegu zamkniętego jest optymalne użytkowanie produktów na wszystkich etapach ich cyklu życiowego, a następnie wykorzystanie pozostałych po nich odpadów jako surowca w kolejnym cyklu produkcyjnym. Aby to było możliwe, potrzebne są materiały, które dają się poddawać recyklingowi czy odzyskowi. Nie każdy surowiec, tworzywo czy produkt może funkcjonować w obiegu zamkniętym. Potrzebne są nowe rozwiązania technologiczne w tym zakresie.

  Opis praktyki

  Ecovio®, biodegradowalne tworzywo, umożliwia zamknięcie cyklu życia produktów. Wyjątkowa zaleta? ecovio® jest certyfikowanym tworzywem kompostowalnym uzyskiwanym częściowo z surowców pochodzenia biologicznego.

  Ecovio® to gotowy produkt, który może być użyty przez producentów przy wykorzystaniu standardowych metod i procedur produkcji tworzyw sztucznych, nie wymagając dodatkowej obróbki.

  Z ecovio® powstają organiczne worki na śmieci, a także torby na zakupy, które można użyć dwa razy: najpierw do spakowania zakupów, a potem do wyrzucenia odpadów organicznych. Tworzywo to jest również stosowane do wyrobu kapsułek do ekspresów do kawy oraz folii do pakowania owoców i warzyw, a także do powlekania jednorazowych papierowych naczyń oraz styropianowych pojemników używanych do bezpiecznego transportu ryb i owoców morza.

  Takie rozwiązanie umożliwia wspólne gromadzenie i odzysk opakowań i odpadów organicznych: w miejskich kompostowniach z biodegradowalnych produktów wykonanych z ecovio® powstaje wysokiej jakości kompost, woda oraz CO2 – i to po zaledwie 12 tygodniach.

  Efekty

  Optymalne użytkowanie produktów na wszystkich etapach ich cyklu życiowego, a następnie wykorzystanie pozostałych po nich odpadów jako surowca w kolejnym cyklu produkcyjnym – oto jak biopolimer ecovio® przyczynia się do wprowadzenia w praktyce modelu gospodarki o obiegu zamkniętym. ecovio® pozwala chronić zasoby, umożliwiając zmniejszenie ilości odpadów, a nawet ich całkowite wyeliminowanie.

  Praktyka zwyciężyła w konkursie Stena Circular Economy Award.

  INICJATOR

  PARTNERZY

  INICJATOR I PARTNERZY