Circular Scrap

  Circular Scrap to pierwsza platforma w branży modowej specjalizująca się we włączaniu w ponowny obieg nadwyżek materiałów i resztek poprodukcyjnych w myśl gospodarki cyrkularnej.

  Wyzwanie

  Szwalnie, marki odzieżowe i firmy z sektora tekstylnego mają problem z zagospodarowaniem poprodukcyjnych odpadów tekstylnych powstających na etapie szycia ubrań i redukcją negatywnego wpływu na środowisko. Istniejące rozwiązania na rynku skupiają się wokół odzieży, która została już wyprodukowana, mniej natomiast na odpadach tekstylnych powstających na etapie produkcji odzieży. Ciągły wzrost w strumieniu odpadów poprodukcyjnych tkanin nie idzie w parze z rozbudową systemu zbiórki, a tym bardziej z budową instalacji do przetwarzania tego odpadu. Materiały, które składają się z różnych włókien np. bawełna i elastan są problematyczne pod kątem recyklingu – najczęściej ich droga kończy się na składowisku lub jest utylizowana w inny, nieoptymalny dla środowiska sposób.

  Opis praktyki

  Circular Scrap to pierwsza platforma w branży modowej specjalizująca się we włączaniu w ponowny obieg nadwyżek materiałów i resztek poprodukcyjnych w myśl gospodarki cyrkularnej. To nowy sposób zagospodarowania skrawków materiałów i ekologiczna alternatywa dla utylizacji tekstyliów.

  Platforma jest pośrednikiem między projektantami, szwalniami, markami modowymi a klientami końcowymi, którzy są zainteresowani zakupem skrawków materiałów. Zebrane materiały są segregowane i selekcjonowane, a następnie przygotowywane są unikalne zestawy do kupienia online. Możliwość ich zakupu mają marki, które z niewielkich skrawków materiałów tworzą oryginalne akcesoria, artyści czy hobbiści szycia.

  Creative Publishing zdecydowało się podjąć działania w opisanym zakresie z uwagi na nieefektywność gospodarowania i krótkowzroczną gospodarkę odpadami tekstylnymi w sektorze odzieżowym. Firmie zależy na zachęcaniu firm z sektora tekstylnego, by możliwie jak najwięcej elementów dopuszczali do obiegu zamkniętego.

  Rozwiązanie Circular Scrap wpisuje się w szerszy kontekst zachodzących zmian społecznych i postępujących zmian regulacyjnych. Eliminuje etap “wyrzuć” i zamienia go na “wykorzystaj ponownie”.

  Efekty

  Dzięki Circular Scrap:

  • zwracane są do obiegu odpad powstały podczas produkcji i zmniejszana jest liczba odpadów kierowanych na składowiska;
  • oferowane są pełnowartościowe materiały do wykorzystania (szycia), co ogranicza produkcję;
  • optymalizowana jest powierzchnia magazynowa szwalni.

  Praktyka zwyciężyła w konkursie Stena Circular Economy Award.

  INICJATOR

  PARTNERZY

  INICJATOR I PARTNERZY