Sieć Żabka jako jedna z pierwszych sieci handlowych w Polsce wdraża projekty GOZ. Wspólnie z franczyzobiorcami i partnerami biznesowymi codziennie daje drugie życie ponad 1000 opakowaniom.

  Wyzwanie

  Sieć handlowa Żabka sprzedaje napoje w plastikowych opakowaniach. Zużyte jednorazowe butelki w niewielkim stopniu trafiają dziś do recyklingu. Większość tworzyw sztucznych jest dziś na świecie składowana (40%) lub trafia do środowiska naturalnego (32%). W skali globalnej, tylko 2% plastiku wykorzystywanego jest w obiegu zamkniętym, jak wynika z raportu „A New Plastics Economy: Rethinking the Future of Plastics” Fundacji Ellen MacArthur i McKinsey. Wyzwaniem jest dziś zamknięcie obiegu tworzyw sztucznych. Wymaga to działań na różnym etapie łańcucha wartości i w szerokim partnerstwie.

  Opis praktyki

  Sieć Żabka zachęca klientów do zbiórki plastikowych butelek i darowania opakowaniom drugiego życia, wdrażając rozwiązania zgodne z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym dla marki własnej. Akcja jest prowadzona aktualnie w 30 warszawskich sklepach. W placówkach tych stoją specjalne kosze, do których warszawiacy, przy okazji zakupów, mogą wrzucić przyniesione opakowania po napojach.

  Zebrany w sklepach Żabka surowiec trafia do sortowni Lekaro. Z Lekaro jest transportowany do zakładu PET Recycling Team w Radomsku, należącego do grupy ALPLA. Tam jest przetwarzany na granulat, z którego w jednej ze swoich fabryk w Polsce firma ALPLA, producent opakowań z tworzyw sztucznych, wytwarza preformy butelek. Następnie preformy trafiają do producenta wody mineralnej OD NOWA, czyli firmy Cechini. Z zebranych opakowań powstają butelki, które mają o 33% mniejszy od tradycyjnego opakowania ślad węglowy. System pozwala na podarowanie zużytym opakowaniom drugiego życia.

  Dodatkowo Żabka Polska ustanowiła strategiczne partnerstwo z Żywiec Zdrój i zadeklarowała wspólne działania na rzecz zamknięcia obiegu tworzyw sztucznych. Firmy rozpoczęły testy EKOmatów – czyli stworzonych specjalnie dla nich automatów, umożliwiających selektywną zbiórkę opakowań po napojach z plastiku i metalu. Pierwsze urządzenia stanęły w 2020 r. przy wybranych sklepach Żabka w Poznaniu i Warszawie. EKOmaty pozwalają na efektywniejszy recykling butelek PET, jak również na budowanie dobrych, prośrodowiskowych nawyków.

  Nawiązanie do strategii firmy

  Ekologia jest elementem DNA firmy Żabka, wpisanym w podstawy jej działalności. Inicjatywy, które podejmuje sieć, koncentrują się wokół kluczowych obszarów istotnych dla ochrony środowiska naturalnego.

  Z myślą o planecie, Żabka podejmuje decyzje biznesowe już na etapie tworzenia produktów oraz usług. Ogranicza ilość wytwarzanych odpadów i minimalizuje zużycie surowców pierwotnych. Żabka stosuje model gospodarki cyrkularnej – jej surowce pozostają w obiegu zamkniętym, są wykorzystywane ponownie, zmniejszając ilość odpadów. Dzięki temu Żabka w praktyce realizuje Cele Zrównoważonego Rozwoju określone przez ONZ, w szczególności nr: 11 – Zrównoważone miasta i społeczności, 13 – Działania w dziedzinie klimatu oraz 17 – Partnerstwa na rzecz celów.

  Trudności

  W obliczu realizacji gospodarki obiegu zamkniętego dla butelek wody mineralnej marki własnej OD NOWA, największym wyzwaniem był towarzyszący temu okres ogólnoświatowej pandemii, związanej z szerzeniem się koronawirusa SARS-Cov-2. Obostrzenia obowiązujące w przestrzeni publicznej także w Polsce powodowały szereg ograniczeń, m.in. w tempie realizacji procesów technologicznych związanych np. z dostosowaniem parku maszynowego pod kątem kryteriów GOZ.

  Efekty

  Żabka zachęca do zwrotu pustych butelek i puszek oraz wspólnego odkrywania, jak wielkie znaczenie mają małe kroki podejmowane każdego dnia. Codziennie ponad 1000 butelek jest odbieranych ze sklepów Żabka i otrzymuje drugie życie.
  Badanie konsumenckie potwierdza dużą akceptację dla tego typu przedsięwzięć:
  • 98% klientów Żabki docenia to rozwiązanie jako przyjazne środowisku,
  • 85% klientów Żabki uważa również, że jest to praktyczne rozwiązanie.
  Korzyści jest wiele–to budowanie świadomości ekologicznej wśród klientów; wyrabianie nawyku zwrotu plastikowych opakowań po napojach, tak jak oddaje się butelki szklane; czy tworzenie nowych opakowań z już istniejących. Ograniczając produkcję plastiku, zmniejszamy również emisję CO₂ do środowiska.
  Źródło informacji: materiały własne firmy