Upcykling

  Upcykling to proces przekształcania odpadów, bezużytecznych lub niechcianych produktów w nowe materiały lub produkty o lepszej jakości lub wyższej wartości środowiskowej, np. produkowanie toreb na zakupy ze starych plandek samochodowych lub banerów reklamowych bądź...

  Surowce wtórne

  Surowce wtórne – odpady produkcyjne lub zużyte produkty nadające się do ponownego przerobu. Poddawane są procesowi odzysku, który polega na powtórnym przetwarzaniu materiałów zawartych w odpadach w celu uzyskania materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym...

  Surowce krytyczne (Critical Raw Materials – CRM)

  Surowce krytyczne (Critical Raw Materials – CRM) – określony przez Komisję Europejską katalog surowców o wysokim znaczeniu dla gospodarki europejskiej i wysokim ryzyku związanym z ich podażą. Wybrane surowce mają kluczowe znaczenie dla gospodarki...

  Recykling (Odzyskiwanie zasobów)

  Recykling (odzyskiwanie zasobów) to proces przekształcania odpadów w nowe materiały i produkty. Pomaga to zapobiegać powstawaniu odpadów z potencjalnie użytecznych materiałów i zmniejszać zużycie nowych surowców redukując w ten sposób: zużycie energii,...

  Downcycling

  Downcycling to jeden ze sposobów recyklingu, w którym odpad jest przekształcany w nowy surowiec, który ma niższą jakość lub mniejszą wartość środowiskową niż materiały z których został wyprodukowany dany produkt. Uzyskany w ten sposób surowiec wtórny może zostać...