Pomiar efektywności społecznej odpowiedzialności

  Pomiar efektywności społecznej odpowiedzialności (ang. Sustainability measurement) – to pomiar mający na celu określenie skuteczności i celowości działań podejmowanych przez firmę w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR). Zrównoważony rozwój i...

  Planowane postarzanie produktów

  Planowane postarzanie produktów to określenie na politykę planowania lub projektowania produktu przez firmę, ze sztucznie skróconym okresem użytkowania. W jego wyniku zakupiony produkt stanie się przestarzały (niemodny, nie spełniający swojej funkcji) po pewnym, z...

  Surowce

  Surowce to nieprzetworzone materiały, które są podstawą produkcji towarów, produktów gotowych, energii lub materiałów pośrednich będących budulcem dla przyszłych towarów. Surowce są kluczowe w produkcji innych produktów i bez nich dany towar nie mógłby powstać....

  Recykling (Odzyskiwanie zasobów)

  Recykling (odzyskiwanie zasobów) to proces przekształcania odpadów w nowe materiały i produkty. Pomaga to zapobiegać powstawaniu odpadów z potencjalnie użytecznych materiałów i zmniejszać zużycie nowych surowców redukując w ten sposób: zużycie energii,...