Niebieska gospodarka

  Niebieska gospodarka (Blue economy) – dwa modele odpowiadają temu pojęciu. W dokumentach Banku Światowego termin niebieska gospodarka jest stosowany do opisania gospodarki, która opiera się na wykorzystaniu zasobów oceanów. Z drugiej strony, termin ten stosowany...

  Produkt jako usługa

  Produkt jako usługa – model biznesowy gospodarki cyrkularnej, podkreślający ważność trwałości produktów i długotrwałych relacji z konsumentami. Model ten zakłada całkowitą zmianę w sposobie myślenia o klientach każdej firmy. Konsumenci odgrywają w nim kluczową rolę...

  Odzyskiwanie i Recykling

  Odzyskiwanie i Recykling – model biznesowy gospodarki cyrkularnej. Jego kluczowym aspektem jest tworzenie systemów produkcji i konsumpcji, w których wszystko, co było uznawane dotąd za odpady, staje się surowcem i może być ponownie używane do nowych zastosowań. Firmy...

  Wydłużenie życia produktu

  Wydłużenie życia produktu – model biznesowy gospodarki cyrkularnej, który koncentruje się na wykorzystaniu wartości już wyprodukowanych towarów. Konsumenci pozbywają się produktów, które nie stanowią już dla nich wartości – są zepsute, wyszły z mody albo nie są...

  ReSOLVE

  ReSOLVE – pojęcie, które prezentuje sześć biznesowych ścieżek działania dla firm, które dążą do wdrożenia zasad gospodarki cyrkularnej. Pojęcie ReSOLVE powstało jako skrót następujących słów: regeneracja (Regenerate), współdzielenie (Share), optymalizacja (Optimise),...