System Handlu Uprawnieniami do Emisji (ETS) (Cap and Trade)

  Europejski System Handlu Uprawnieniami do Emisji (EU ETS) jest kluczowym elementem polityki Unii Europejskiej na rzecz walki ze zmianą klimatu oraz jej podstawowym narzędziem służącym do zmniejszania emisji gazów cieplarnianych (np. dwutlenku węgla) w opłacalny...

  Zrównoważona energetyka

  Zrównoważona energetyka to koncepcja, która obejmuje ciąg procesów związanych z energią, począwszy od źródeł jej pozyskiwania, poprzez różne typy elektrowni i sposób dostarczania energii do konsumentów, a kończąc na kwestiach związanych z efektywnym zarządzaniem nią....

  Zielona Gospodarka (Ekologiczna gospodarka)

  Zielona Gospodarka, Ekologiczna gospodarka (Green Economy) to koncepcja zainaugurowana w 2008 roku przez Program Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych (United Nations Environment Programme – UNEP). Określa ona Zieloną Gospodarkę jako działalność ekonomiczną, która...

  Efektywność energetyczna

  Efektywność energetyczna (ang. energy efficiency) oznacza stosunek ilości energii wykorzystanej efektywnie (celowo) do całkowitej ilości energii wykorzystanej do zasilenia pewnego procesu. Im wyższa efektywność energetyczna procesu tym mniej energii jest marnowane w...

  Ślad węglowy

  Ślad węglowy (carbon footprint) to wskaźnik odnoszący się do liczby ton węgla emitowanego przez daną osobę lub przedsiębiorstwo w ciągu roku lub do ton węgla emitowanego w procesie wytwarzania i transportu produktu. Określany jest jako całkowita emisja powodowana...