Gospodarka cyrkularna

    Gospodarka cyrkularna (inaczej Gospodarka Obiegu Zamkniętego) to model gospodarki, w którym produkty i usługi są przedmiotem obrotu w zamkniętych pętlach lub cyklach. Głównym celem gospodarki o obiegu zamkniętym jest projektowanie procesów produkcyjnych w taki sposób,...

    Usługi ekosystemowe

    Usługi ekosystemowe to korzyści, jakie ludzie (gospodarstwa domowe, społeczności i gospodarka) swobodnie zyskują ze środowiska naturalnego oraz z właściwie funkcjonujących ekosystemów. Usługi ekosystemowe można podzielić na cztery kategorie: Zaopatrujące – to...

    Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG)

    Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDGs) – 17 celów zrównoważonego rozwoju świata. Są zawarte w strategicznej rezolucji „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030” (Agenda 2030), przyjętej jednogłośnie przez...