Usługi ekosystemowe

  Usługi ekosystemowe to korzyści, jakie ludzie (gospodarstwa domowe, społeczności i gospodarka) swobodnie zyskują ze środowiska naturalnego oraz z właściwie funkcjonujących ekosystemów.

  Usługi ekosystemowe można podzielić na cztery kategorie:

  • Zaopatrujące – to produkcja dóbr takich jak żywność (np. dzięki zapylaniu), woda, surowce,
  • Regulacyjne – usługi do których należą m.in. regulacja jakości powietrza, regulacja klimatu, regulacja cykli hydrologicznych, ochrona przed promieniowaniem UV,
  • Siedliskowe – usługi podstawowe, m.in. tworzenie gleby, fotosynteza,
  • Kulturowe – zapewniające np. możliwość rekreacji i turystyki, będące inspiracją dla sztuki.
  « Powrót do listy haseł