Odzyskiwanie i Recykling

  Odzyskiwanie i Recykling – model biznesowy gospodarki cyrkularnej. Jego kluczowym aspektem jest tworzenie systemów produkcji i konsumpcji, w których wszystko, co było uznawane dotąd za odpady, staje się surowcem i może być ponownie używane do nowych zastosowań. Firmy...

  Gospodarowanie odpadami

  Gospodarowanie odpadami to wszystkie działania wymagane do zarządzania odpadami od momentu ich powstania do ostatecznego usunięcia. Obejmuje ono między innymi zbieranie, transport, obróbkę i unieszkodliwianie odpadów wraz z monitoringiem i regulacjami prawnymi...

  Upcykling

  Upcykling to proces przekształcania odpadów, bezużytecznych lub niechcianych produktów w nowe materiały lub produkty o lepszej jakości lub wyższej wartości środowiskowej, np. produkowanie toreb na zakupy ze starych plandek samochodowych lub banerów reklamowych bądź...

  Surowce wtórne

  Surowce wtórne – odpady produkcyjne lub zużyte produkty nadające się do ponownego przerobu. Poddawane są procesowi odzysku, który polega na powtórnym przetwarzaniu materiałów zawartych w odpadach w celu uzyskania materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym...

  Recykling (Odzyskiwanie zasobów)

  Recykling (odzyskiwanie zasobów) to proces przekształcania odpadów w nowe materiały i produkty. Pomaga to zapobiegać powstawaniu odpadów z potencjalnie użytecznych materiałów i zmniejszać zużycie nowych surowców redukując w ten sposób: zużycie energii,...