Ocena cyklu życia produktu (LCA)

  Ocena cyklu życia produktu (Life Cycle Assessment – LCA) jest techniką używaną w celu pomiaru całkowitego wpływu produktu na środowisko: od produkcji surowców przez przewóz do zakładów produkcyjnych i centrów dystrybucji, po produkcję, dalszy przewóz do punktów...

  Gospodarka linearna

  Gospodarka linearna to gospodarka, której hasłem przewodnim jest stwierdzenie “weź – zużyj – wyrzuć”. Jest to powszechnie stosowany model od czasu rewolucji przemysłowej. W gospodarce linearnej firmy wydobywają surowce pierwotne, które następnie są...

  Gospodarka cyrkularna

  Gospodarka cyrkularna (inaczej Gospodarka Obiegu Zamkniętego) to model gospodarki, w którym produkty i usługi są przedmiotem obrotu w zamkniętych pętlach lub cyklach. Głównym celem gospodarki o obiegu zamkniętym jest projektowanie procesów produkcyjnych w taki sposób,...

  Surowce wtórne

  Surowce wtórne – odpady produkcyjne lub zużyte produkty nadające się do ponownego przerobu. Poddawane są procesowi odzysku, który polega na powtórnym przetwarzaniu materiałów zawartych w odpadach w celu uzyskania materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym...

  Cradle to cradle

  Cradle to cradle – [cradle, z ang. kolebka, kołyska] model projektowania produktu uwzględniający wszystkie aspekty jego życia. Jego nazwa nawiązuje do założeń projektowania “od kołyski po grób” (cradle to grave), zastępując “grób” kolejną “kołyską” by unaocznić istotę...