Cradle to cradle

  Cradle to cradle – [cradle, z ang. kolebka, kołyska] model projektowania produktu uwzględniający wszystkie aspekty jego życia. Jego nazwa nawiązuje do założeń projektowania “od kołyski po grób” (cradle to grave), zastępując “grób” kolejną “kołyską” by unaocznić istotę gospodarki obiegu zamkniętego. Głównym założeniem cradle to cradle jest projektowanie i produkowanie wyrobów z założeniem jak najszerszego wykorzystania produktu także po jego śmierci, minimalizacja negatywnych efektów produkcji oraz maksymalizacja pozytywnego wpływu na środowisko i zdrowie ludzi.

  Produkty w ramach modelu cradle to cradle powinny być możliwe do przetworzenia po zakończeniu ich użytkowania w zamkniętym obiegu w ramach jednego z dwóch cykli: technologicznego i biologicznego. W pierwszym cyklu, materiały ponownie wykorzystuje się do wytwarzania nowych produktów. W cyklu biologicznym, kluczowa jest taka obróbka, aby materiały mogły posłużyć np.  jako nawóz.

  Cradle to cradle to pięć zasad, którymi firma powinna się kierować, jeśli chce wprowadzić ten model do swojej działalności:
  1) Bezpieczeństwo dla zdrowia – wszystkie materiały muszą uzyskać pozytywną ocenę w kryteriach dotyczących środowiska i zdrowia ludzkiego.
  2) Dążenie do ponownego wykorzystania możliwie wielu materiałów. Mogą one zostać użyte jako składniki uzdatniające w produkcji przemysłowej (strefa techniczna) lub jako nawóz (biosfera).
  3) Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.
  4) Odpowiedzialne i efektywne gospodarowanie wodą.
  5) Kierowanie się w działaniach dbałością o pracowników i odpowiedzialnością społeczną w całym łańcuchu wartości.

  « Powrót do listy haseł