Zrównoważone rybołówstwo

    Zrównoważone rybołówstwo prowadzone jest w sposób odpowiedzialny i zgodny z obowiązującym oraz taki w którym poziom wyławiania organizmów morskich nie przekracza naturalnych zdolności populacji do saoodnawiania się. Przeciwieństwem zrównoważonego rybołówstwa jest...

    Ślad wodny

    Ślad wodny (ang. water footprint) to wskaźnik, który pokazuje zakres wykorzystania wody w odniesieniu do konsumpcji. Ślad wodny jednostki, wspólnoty lub działalności gospodarczej określa się jako całkowitą objętość wody słodkiej wykorzystanej do produkcji towarów i...