Łańcuch Dostaw Obiegu Zamkniętego (CLSCM)

  Łańcuch Dostaw Obiegu Zamkniętego (Closed Loop Supply Chain Management, CLSCM) – model biznesowy gospodarki cyrkularnej, który polega na stosowaniu przez firmy w procesie produkcji materiałów, które są całkowicie odnawialne, nadają się do recyklingu lub są...

  Efektywność ekologiczna

  Efektywność ekologiczna (eco-efficiency) to koncepcja zarządzania, która opiera się na tworzeniu większej liczby towarów i usług, przy jednoczesnym zużywaniu mniejszej ilości zasobów oraz generowaniu mniejszej liczby odpadów i zanieczyszczeń. Termin ten został...

  Platforma współdzielenia

  Platforma współdzielenia – model biznesowy gospodarki cyrkularnej, który podkreśla rolę konsumentów i posiadanych przez nich dóbr w zmniejszeniu zapotrzebowania na zasoby. Model platformy współdzielenia, rozwijający się bardzo prężnie dzięki nowym formom technologii...

  Planowane postarzanie produktów

  Planowane postarzanie produktów to określenie na politykę planowania lub projektowania produktu przez firmę, ze sztucznie skróconym okresem użytkowania. W jego wyniku zakupiony produkt stanie się przestarzały (niemodny, nie spełniający swojej funkcji) po pewnym, z...