Zasada 3R

    Zasada 3R [z języka angielskiego: „Reduce, Reuse, Recycle”], znana także jako zasada 3U: Unikaj, Używaj ponownie, Utylizuj – zasada odnosząca się do sposobu gospodarowania zasobami. Kolejność postulowanych czynności nie jest przypadkowa. Pierwszym krokiem do...

    Upcykling

    Upcykling to proces przekształcania odpadów, bezużytecznych lub niechcianych produktów w nowe materiały lub produkty o lepszej jakości lub wyższej wartości środowiskowej, np. produkowanie toreb na zakupy ze starych plandek samochodowych lub banerów reklamowych bądź...

    Recykling (Odzyskiwanie zasobów)

    Recykling (odzyskiwanie zasobów) to proces przekształcania odpadów w nowe materiały i produkty. Pomaga to zapobiegać powstawaniu odpadów z potencjalnie użytecznych materiałów i zmniejszać zużycie nowych surowców redukując w ten sposób: zużycie energii,...