Surowce krytyczne (Critical Raw Materials – CRM)

    Surowce krytyczne (Critical Raw Materials – CRM) – określony przez Komisję Europejską katalog surowców o wysokim znaczeniu dla gospodarki europejskiej i wysokim ryzyku związanym z ich podażą. Wybrane surowce mają kluczowe znaczenie dla gospodarki...

    Strategia “Europa 2020”

    Strategia “Europa 2020” – program rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej na lata 2010 – 2020, który zastąpił realizowaną od 2000 roku Agendę Lizbońską. Realizacja strategii ma przyczynić się do wzrostu zatrudnienia, poprawy produktywności i spójności...