Zużycie surowców (RMC)

  Zużycie surowców (Raw Material Consumption – RMC) określa całkowitą ilość surowców  wykorzystywanych do produkcji wszelkich towarów.

  Produktywność zasobów

  Produktywność zasobów (resource productivity) to ilość zasobów (materiałów, robocizny, pieniędzy) wykorzystywanych do tworzenia towarów lub usług. Jest wyrażana w kategoriach monetarnych jako wydajność pieniężna przypadająca na jednostkę zasobów, np. w perspektywie...

  Produkt jako usługa

  Produkt jako usługa – model biznesowy gospodarki cyrkularnej, podkreślający ważność trwałości produktów i długotrwałych relacji z konsumentami. Model ten zakłada całkowitą zmianę w sposobie myślenia o klientach każdej firmy. Konsumenci odgrywają w nim kluczową rolę...

  Precykling

  Precykling to zapobieganie powstawaniu odpadów, np. poprzez świadome wybory konsumenckie, które przyczyniają się do generowania jak najmniejszej ilości odpadów w przyszłości, po zużyciu zakupionego przedmiotu.

  Wydłużenie życia produktu

  Wydłużenie życia produktu – model biznesowy gospodarki cyrkularnej, który koncentruje się na wykorzystaniu wartości już wyprodukowanych towarów. Konsumenci pozbywają się produktów, które nie stanowią już dla nich wartości – są zepsute, wyszły z mody albo nie są...