Krajowe zużycie materiałów (Domestic Material Consumption)

  Krajowe zużycie materiałów (Domestic Material Consumption – DMC) to całkowita ilość materiałów bezpośrednio wykorzystywanych przez gospodarkę krajową: ilość surowców wydobytych z terytorium kraju zsumowana z surowcami importowanymi, pomniejszona o eksport poza...

  Precykling

  Precykling to zapobieganie powstawaniu odpadów, np. poprzez świadome wybory konsumenckie, które przyczyniają się do generowania jak najmniejszej ilości odpadów w przyszłości, po zużyciu zakupionego przedmiotu.

  Zielona Gospodarka (Ekologiczna gospodarka)

  Zielona Gospodarka, Ekologiczna gospodarka (Green Economy) to koncepcja zainaugurowana w 2008 roku przez Program Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych (United Nations Environment Programme – UNEP). Określa ona Zieloną Gospodarkę jako działalność ekonomiczną, która...

  Platforma współdzielenia

  Platforma współdzielenia – model biznesowy gospodarki cyrkularnej, który podkreśla rolę konsumentów i posiadanych przez nich dóbr w zmniejszeniu zapotrzebowania na zasoby. Model platformy współdzielenia, rozwijający się bardzo prężnie dzięki nowym formom technologii...