Megatrendy

  Megatrendy – to przemożne, odbywające się na dużą skalę i w długim horyzoncie czasowym zmiany środowiskowe i cywilizacyjne, które mają globalny charakter i nieunikniony wpływ na kształt naszej cywilizacji. Ich uwzględnienie jest istotne przy dokonywaniu długofalowych...

  Fundacja Ellen MacArthur

  Fundacja Ellen MacArthur została założona w 2009 roku przez Ellen MacArthur, brytyjską żeglarkę, która w roku 2005 samotnie opłynęła kulę ziemską. Celem fundacji jest promocja idei gospodarki cyrkularnej i szybkiej transformacji z gospodarek linearnych w kierunku GOZ....

  Niebieska gospodarka

  Niebieska gospodarka (Blue economy) – dwa modele odpowiadają temu pojęciu. W dokumentach Banku Światowego termin niebieska gospodarka jest stosowany do opisania gospodarki, która opiera się na wykorzystaniu zasobów oceanów. Z drugiej strony, termin ten stosowany...

  Krajowe zużycie materiałów (Domestic Material Consumption)

  Krajowe zużycie materiałów (Domestic Material Consumption – DMC) to całkowita ilość materiałów bezpośrednio wykorzystywanych przez gospodarkę krajową: ilość surowców wydobytych z terytorium kraju zsumowana z surowcami importowanymi, pomniejszona o eksport poza...

  Gospodarka linearna

  Gospodarka linearna to gospodarka, której hasłem przewodnim jest stwierdzenie “weź – zużyj – wyrzuć”. Jest to powszechnie stosowany model od czasu rewolucji przemysłowej. W gospodarce linearnej firmy wydobywają surowce pierwotne, które następnie są...