Megatrendy

    Megatrendy – to przemożne, odbywające się na dużą skalę i w długim horyzoncie czasowym zmiany środowiskowe i cywilizacyjne, które mają globalny charakter i nieunikniony wpływ na kształt naszej cywilizacji. Ich uwzględnienie jest istotne przy dokonywaniu długofalowych prognoz i strategii.

    Hay Group w swoim raporcie “Leadership 2030 wyróżnia następujące u: 1. Globalizację 2.0 i przesunięcie geoekonomicznego środka ciężkości z zachodu na wschód i wytworzenie się nowej globalnej klasy średniej; 2. Kryzys ekologiczny, który wymusi na dostosowanie się do zmieniającego się środowiska nie tylko państw ale także firm prywatnych; 3. Wzrost indywidualizmu i pluralizm wartości; 4. Cyfryzację i upowszechnienie się nowych technologii; 5. Zmiany demograficzne i związane z nimi starzenie się społeczeństwa; 6. Konwergencję technologiczną.

    Ernst & Young w raporcie “Megatrends 2015. Making Sense of a World in Motion” identyfikuje sześć najbardziej wyraźnych obecnie megatrendów: 1. Rozwój technologii cyfrowych; 2. Globalny wzrost przedsiębiorczości; 3. Przesuwanie się siły ekonomicznej z Zachodu na Wschód i Południe; 4. Postępującą urbanizację; 5. Ograniczenie zasobów naturalnych; 6. Przemiany zdrowia i demografii.

    Z kolei WiseEuropa podjęło się próby analizy wpływu megatrendów na polską gospodarkę. WISE identyfikuje trzy megatrendy, które będą miały znaczący wpływ na rozwój Polski: 1. Przemiany demograficzne, 2. Rozwój nowych technologii, 3. Kurczące się zasoby naturalne.

    « Powrót do listy haseł