Odzyskiwanie i Recykling

    Odzyskiwanie i Recykling – model biznesowy gospodarki cyrkularnej. Jego kluczowym aspektem jest tworzenie systemów produkcji i konsumpcji, w których wszystko, co było uznawane dotąd za odpady, staje się surowcem i może być ponownie używane do nowych zastosowań. Firmy...

    Ocena cyklu życia produktu (LCA)

    Ocena cyklu życia produktu (Life Cycle Assessment – LCA) jest techniką używaną w celu pomiaru całkowitego wpływu produktu na środowisko: od produkcji surowców przez przewóz do zakładów produkcyjnych i centrów dystrybucji, po produkcję, dalszy przewóz do punktów...