Kręgi zrównoważonego rozwoju (Circles of Sustainability)

    Kręgi zrównoważonego rozwoju (Circles of Sustainability) to metoda wskaźnikowa, która pozwala na zestawienie czterech filarów zrównoważonego rozwoju – ekologii, ekonomii, polityki i kultury. Metoda ta jest stosowana w miastach – na osiedlach miejskich oraz...

    Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG)

    Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDGs) – 17 celów zrównoważonego rozwoju świata. Są zawarte w strategicznej rezolucji „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030” (Agenda 2030), przyjętej jednogłośnie przez...