Europejski Zielony Ład

  Nowa strategia UE do roku 2050 określająca przyszły europejski zielony ład: gospodarkę neutralną dla klimatu, zasobooszczędną i sprawiedliwą.
  Pod koniec 2019 nastąpił gospodarczy „przełom jak lądowanie na księżycu”, według słów przedstawicieli Komisji Europejskiej. Ogłoszono Europejski Zielony Ład. Zakłada on, że do 2050 roku gospodarka wspólnoty będzie neutralna dla klimatu i zasobooszczędna. Aby to osiągnąć, ma stać się cyrkularna – GOZ ma stanowić o jej przewadze konkurencyjnej i odporności. Zielony Ład ma być też sprawiedliwy społecznie – żaden region i żadna osoba nie ma pozostać w tyle.
  Zielony Nowy Ład wprowadza zmiany w 6 obszarach:

  • Czysta energia,
  • Zrównoważony przemysł,
  • Budowa i renowacja,
  • Zrównoważona mobilność,
  • Różnorodność biologiczna,
  • Od pola do stołu,
  • Eliminowanie zanieczyszczeń.

  Podkreśla też rolę 5 narzędzi i celów:

  • Sprawiedliwa transformacja,
  • Reforma podatkowa,
  • Dialog obywatelski,
  • Edukacja i nauka,
  • Współpraca międzynarodowa.
  Więcej o Europejskim Zielonym Ładzie dowiesz się z webinarów Akademii GOZ. Na ten temat powstał bezpłatny webinar wprowadzający oraz płatny kurs.

  INICJATOR

  PARTNERZY

  INICJATOR I PARTNERZY