Why circular economy?

    Autorzy wydanej w 2017 roku publikacji zebrali wypowiedzi i praktyki przedstawicieli biznesu z całego świata, przedstawiając 20 powodów na przejście na gospodarkę cyrkularną.

    Publikacja w atrakcyjny sposób wyjaśnia różne drogi prowadzące do wprowadzenia na świecie Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Za pomocą przykładów z całego globu omawia nowe rozwiązania, zapewniając jednocześnie dowód na ich skuteczność i opłacalność. Analizie poddano działania z całego spektrum działania przedsiębiorstwa: od sposobu zarządzania i implementacji nowego modelu biznesowego Produkt jako Usługa czy też Ekodesign produktów, poprzez działy zakupów i współpracę w ramach Symbiozy Przedsiębiorstw aż po konsumencką Zrównoważoną Konsumpcję i Recykling.

    INICJATOR

    PARTNERZY

    INICJATOR I PARTNERZY