Raport

  Raport
  GOZ – co oznacza dla nas jako producentów i konsumentów?

  Spojrzenie na Gospodarkę Obiegu Zamkniętego z dwóch stron – producenta i konsumenta pozwala na ujęcie tematu w szerokim aspekcie. Broszura w przystępny sposób opisuje działania które każdy z nas może wykonać w swojej roli społecznej.

  Czytaj więcej
  Raport
  Cities and Circular Economy for Food

  Raport Fundacji Ellen MacArthur dotyka wszystkich kwestii związanych z żywnością i jej konsumpcją w miastach. Analizuje sposoby pozyskiwania żywności, jej transport oraz problem jej marnowania. Wskazuje wpływ, jaki dzięki swojej wielkości miasta mają na producentów żywności, jednocześnie wskazując w jakim kierunku powinien on być wywierany.

  Czytaj więcej
  Raport
  AI in the Circular Economy

  Publikacja Fundacji Ellen MacArthur, wydana w roku 2019 wskazuje w jaki sposób nowe technologie, a w szczególności sztuczna inteligencja, wspierają proces transformacji gospodarki linearnej w cyrkularną. Autorzy podkreślają istotność i zalety inkorporacji zaawansowanej technologii w działania poszczególnych przedsiębiorstw.

  Czytaj więcej
  Raport
  Paving the way for Circular Economy

  Publikacja Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) z roku 2019 jest obszernym dokumentem analizującym zarówno działalność podmiotów prywatnych jak i kwestie prawne na różnych poziomach administracyjnych w Europie w temacie cyrkularnej gospodarki. Oprócz przedstawienia stanu bieżącego autorzy wskazują również potencjał rozwoju dla każdego z analizowanych aspektów.

  Czytaj więcej
  Raport
  Reuse: rethinking packaging

  Zbiór praktyk Reuse (ponownego użycia) z całego świata wydany przez Fundację Ellen MacArthur w 2019 roku stanowi bazę wiedzy i inspiracji dla biznesu w zakresie wdrażania cyrkularnych rozwiązań. Poprzez wskazanie mocnych i słabych stron każdej z praktyk oraz ich ocenę autorzy ułatwiają przedsiębiorcom podjęcie właściwych decyzji w kwestiach transformacji.

  Czytaj więcej
  Raport
  The New Plastics Economy

  Fundacja Ellen MacArthur stowrzyła w 2017 roku obszerny materiał dotyczący problemu jednorazowych opakowań plastikowych. Publikacja kompleksowo omawia wszystkie kwestie związane z plastikiem i wskazuje drogę, którą należy obrać aby poprawić bieżący stan.

  Czytaj więcej
  Raport
  Packaging Plastics in Circular Economy

  Rada Europejskich Uczonych (EASAC) wydała w roku 2020 publikację, która szczegółowo analizuje sytuację plastiku na świecie. Autorzy wskazują problem mikroplastiku oraz wszechobecnych odpadów z tworzywa sztucznego, identyfikując głównych winowajców – porównując typy plastiku.

  Czytaj więcej
  Raport
  Circular Economy update

  Raport Ecopreneur z 2019 roku jest obszerną analizą 28 krajów Unii Europejskiej pod względem zaawansowania na drodze do Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Autorzy podkreślają jak istotne w drodze do GOZ są współpraca, wyznaczanie odpowiednich celów oraz aktualizacja polityk dotyczących pozyskiwania zasobów.

  Czytaj więcej
  Raport
  The New Big Circle

  Raport Światowej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD) z 2018 roku stanowi dobry punkt wyjściowy do zapoznania się z ideą GOZ. Przedstawione są ogólne zasady i korzyści wynikające ze zmiany gospodarki na okrężną wraz z przykładami wdrożeń cyrkularnych rozwiązań w największych światowych przedsiębiorstwach

  Czytaj więcej
  Raport
  Circular Policy Action Brief

  Raport Światowej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD) z 2019 gromadzi nowopowstałe regulacje dotyczące GOZ na różnych światowych rynkach, ułatwiając biznesowi adaptację do nowych wymagań.

  Czytaj więcej
  Raport
  New Plastics Economy: Catalysing Action

  Publikacja Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) z 2016 roku jest następnym krokiem we wdrażaniu Nowej Ekonomii Plastikowej Fundacji Ellen MacArthur, wskazującym pożądane kierunki zmiany w kwestii polityk i zachowań dotyczących plastiku.

  Czytaj więcej
  Raport
  Intelligent Assets – Unlocking Circular Economy

  Raport powstały w 2016 roku na skutek współpracy zespołu Fundacji Ellen MacArthur ze Światowym Forum Ekonomicznym kompleksowo opisuje drogę ku cyrkularności, zaczynając od obmyślania zmian w łańcuchu wartości, a na podejmowaniu działań kończąc.

  Czytaj więcej
  Raport
  Why circular economy?

  Autorzy wydanej w 2017 roku publikacji zebrali wypowiedzi i praktyki przedstawicieli biznesu z całego świata, przedstawiając 20 powodów na przejście na gospodarkę cyrkularną.

  Czytaj więcej
  Raport
  Accelerating the scale-up across global supply chains

  Publikacja Towards the Circular Economy: Accelerating the scale-up across global supply chains Fundacji Ellen MacArthur i Światowego Forum Ekonomicznego opisuje tematykę cyrkularności łańcuchów dostaw na całym świecie.

  Czytaj więcej
  Raport
  Circular Transition Indicators

  Autorzy wydanego w 2020 roku narzędzia wskazują potrzebę mierzenia cyrkularności w przedsiębiorstwach, udostępniając jednocześnie środki do przeprowadzenia analizy i interpretacji wyników.

  Czytaj więcej
  Raport
  Completing the Picture

  Publikacja Fundacji Ellen MacArthur Completing the Picture: How the Circular Economy Tackles Climate Change wskazuje klarowną drogę prowadzącą do transformacji, wzywając wszystkich uczestników rynku do współpracy w celu odpowiedzi na wymagania klimatyczne.

  Czytaj więcej
  Raport
  Ebook “Liderzy GOZ w Polsce”

  Ebook, wydany przez Stena Recycling, ma na celu wsparcie firm we wdrożeniu gospodarki obiegu zamkniętego. Zawiera praktyczne wskazówki dotyczące m.in. narzędzi do wdrożenia idei, legislacji związanej z zagadnieniem oraz najlepszych praktyk na rynku nagrodzonych w konkursie Stena Circular Economy Award.

  Czytaj więcej
  Raport
  Circularity Gap Report

  Raport pokazujący cyrkularność globalnej gospodarki, przygotowywany co roku przed Światowym Forum Ekonomicznym w Davos przez Circle Economy, w oparciu o unikalną metodykę.

  Czytaj więcej