Raport

  Raport
  GOZ – co oznacza dla nas jako producentów i konsumentów?

  Spojrzenie na Gospodarkę Obiegu Zamkniętego z dwóch stron – producenta i konsumenta pozwala na ujęcie tematu w szerokim aspekcie. Broszura w przystępny sposób opisuje działania które każdy z nas może wykonać w swojej roli społecznej.

  Czytaj więcej
  Raport
  Cities and Circular Economy for Food

  Raport Fundacji Ellen MacArthur dotyka wszystkich kwestii związanych z żywnością i jej konsumpcją w miastach. Analizuje sposoby pozyskiwania żywności, jej transport oraz problem jej marnowania. Wskazuje wpływ, jaki dzięki swojej wielkości miasta mają na producentów żywności, jednocześnie wskazując w jakim kierunku powinien on być wywierany.

  Czytaj więcej
  Raport
  AI in the Circular Economy

  Publikacja Fundacji Ellen MacArthur, wydana w roku 2019 wskazuje w jaki sposób nowe technologie, a w szczególności sztuczna inteligencja, wspierają proces transformacji gospodarki linearnej w cyrkularną. Autorzy podkreślają istotność i zalety inkorporacji zaawansowanej technologii w działania poszczególnych przedsiębiorstw.

  Czytaj więcej
  Raport
  Paving the way for Circular Economy

  Publikacja Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) z roku 2019 jest obszernym dokumentem analizującym zarówno działalność podmiotów prywatnych jak i kwestie prawne na różnych poziomach administracyjnych w Europie w temacie cyrkularnej gospodarki. Oprócz przedstawienia stanu bieżącego autorzy wskazują również potencjał rozwoju dla każdego z analizowanych aspektów.

  Czytaj więcej
  Raport
  Reuse: rethinking packaging

  Zbiór praktyk Reuse (ponownego użycia) z całego świata wydany przez Fundację Ellen MacArthur w 2019 roku stanowi bazę wiedzy i inspiracji dla biznesu w zakresie wdrażania cyrkularnych rozwiązań. Poprzez wskazanie mocnych i słabych stron każdej z praktyk oraz ich ocenę autorzy ułatwiają przedsiębiorcom podjęcie właściwych decyzji w kwestiach transformacji.

  Czytaj więcej
  Raport
  The New Plastics Economy

  Fundacja Ellen MacArthur stowrzyła w 2017 roku obszerny materiał dotyczący problemu jednorazowych opakowań plastikowych. Publikacja kompleksowo omawia wszystkie kwestie związane z plastikiem i wskazuje drogę, którą należy obrać aby poprawić bieżący stan.

  Czytaj więcej
  Raport
  Packaging Plastics in Circular Economy

  Rada Europejskich Uczonych (EASAC) wydała w roku 2020 publikację, która szczegółowo analizuje sytuację plastiku na świecie. Autorzy wskazują problem mikroplastiku oraz wszechobecnych odpadów z tworzywa sztucznego, identyfikując głównych winowajców – porównując typy plastiku.

  Czytaj więcej
  Raport
  Circular Economy update

  Raport Ecopreneur z 2019 roku jest obszerną analizą 28 krajów Unii Europejskiej pod względem zaawansowania na drodze do Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Autorzy podkreślają jak istotne w drodze do GOZ są współpraca, wyznaczanie odpowiednich celów oraz aktualizacja polityk dotyczących pozyskiwania zasobów.

  Czytaj więcej
  Raport
  The New Big Circle

  Raport Światowej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD) z 2018 roku stanowi dobry punkt wyjściowy do zapoznania się z ideą GOZ. Przedstawione są ogólne zasady i korzyści wynikające ze zmiany gospodarki na okrężną wraz z przykładami wdrożeń cyrkularnych rozwiązań w największych światowych przedsiębiorstwach

  Czytaj więcej
  Raport
  Circular Policy Action Brief

  Raport Światowej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD) z 2019 gromadzi nowopowstałe regulacje dotyczące GOZ na różnych światowych rynkach, ułatwiając biznesowi adaptację do nowych wymagań.

  Czytaj więcej
  Raport
  New Plastics Economy: Catalysing Action

  Publikacja Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) z 2016 roku jest następnym krokiem we wdrażaniu Nowej Ekonomii Plastikowej Fundacji Ellen MacArthur, wskazującym pożądane kierunki zmiany w kwestii polityk i zachowań dotyczących plastiku.

  Czytaj więcej
  Raport
  Intelligent Assets – Unlocking Circular Economy

  Raport powstały w 2016 roku na skutek współpracy zespołu Fundacji Ellen MacArthur ze Światowym Forum Ekonomicznym kompleksowo opisuje drogę ku cyrkularności, zaczynając od obmyślania zmian w łańcuchu wartości, a na podejmowaniu działań kończąc.

  Czytaj więcej
  Raport
  Why circular economy?

  Autorzy wydanej w 2017 roku publikacji zebrali wypowiedzi i praktyki przedstawicieli biznesu z całego świata, przedstawiając 20 powodów na przejście na gospodarkę cyrkularną.

  Czytaj więcej
  Raport
  Accelerating the scale-up across global supply chains

  Publikacja Towards the Circular Economy: Accelerating the scale-up across global supply chains Fundacji Ellen MacArthur i Światowego Forum Ekonomicznego opisuje tematykę cyrkularności łańcuchów dostaw na całym świecie.

  Czytaj więcej
  Raport
  Circularity Gap Report 2020

  “Circularity Gap Report 2020” to najnowsza edycja raportu wydanego przez koalicję PACE, wskazującego lukę pomiędzy docelowym a bieżącym stanem gospodarki cyrkularnej.

  Czytaj więcej
  Raport
  Circular Transition Indicators

  Autorzy wydanego w 2020 roku narzędzia wskazują potrzebę mierzenia cyrkularności w przedsiębiorstwach, udostępniając jednocześnie środki do przeprowadzenia analizy i interpretacji wyników.

  Czytaj więcej
  Raport
  Completing the Picture

  Publikacja Fundacji Ellen MacArthur Completing the Picture: How the Circular Economy Tackles Climate Change wskazuje klarowną drogę prowadzącą do transformacji, wzywając wszystkich uczestników rynku do współpracy w celu odpowiedzi na wymagania klimatyczne.

  Czytaj więcej
  Raport
  Ebook “Liderzy GOZ w Polsce”

  Ebook, wydany przez Stena Recycling, ma na celu wsparcie firm we wdrożeniu gospodarki obiegu zamkniętego. Zawiera praktyczne wskazówki dotyczące m.in. narzędzi do wdrożenia idei, legislacji związanej z zagadnieniem oraz najlepszych praktyk na rynku nagrodzonych w konkursie Stena Circular Economy Award.

  Czytaj więcej