Cyrkularne surowce

  Cyrkularne surowce to model biznesowy znajdujący się na etapie produkcji cyklu GOZ. Polega na oparciu produkcji na surowcach cyrkularnych, czyli możliwych do wykorzystania w zamkniętym obiegu. Inaczej mówiąc, takich surowcach, które są pozyskiwane z recyklingu lub są odnawialne i jednocześnie są możliwe do zwrócenia do cykli technicznych lub biologicznych.

  Wykorzystywanie surowców powinno być ograniczone do niezbędnego minimum. Optymalizacja ich użycia, czyli takie działania, które pozwolą ograniczyć zużycie surowców przy produkcji, jest elementem tego modelu biznesowego.

  Jednym z radykalnych przykładów optymalizacji użycia surowców jest wirtualizacja, czyli zamiana realnego produktu i usługi na produkt lub usługę wirtualną, dostępną online.

  Optymalizacja i wirtualizacja są często traktowane jako odrębne modele biznesowe. W wykorzystywanym na portalu zestawieniu mieszczą się w ramach większego modelu cyrkularnych surowców.

  Przykłady zastosowania modelu

  Poniżej znajdują się dobre praktyki wdrożenia tego modelu biznesowego GOZ.
  Loading...

   INICJATOR

   PARTNERZY

   INICJATOR I PARTNERZY