Zrównoważone rolnictwo

    Zrównoważone rolnictwo opiera się na produkcji bezpiecznej, wysokiej jakości żywności w sposób uwzględniający ochronę środowiska naturalnego, socjalne i ekonomiczne warunki życia pracowników i ich rodzin, a także potrzeby lokalnych społeczności przy uwzględnieniu...