Platforma współdzielenia

    Platforma współdzielenia – model biznesowy gospodarki cyrkularnej, który podkreśla rolę konsumentów i posiadanych przez nich dóbr w zmniejszeniu zapotrzebowania na zasoby. Model platformy współdzielenia, rozwijający się bardzo prężnie dzięki nowym formom technologii...

    ReSOLVE

    ReSOLVE – pojęcie, które prezentuje sześć biznesowych ścieżek działania dla firm, które dążą do wdrożenia zasad gospodarki cyrkularnej. Pojęcie ReSOLVE powstało jako skrót następujących słów: regeneracja (Regenerate), współdzielenie (Share), optymalizacja (Optimise),...