Ocena cyklu życia produktu (LCA)

    Ocena cyklu życia produktu (Life Cycle Assessment – LCA) jest techniką używaną w celu pomiaru całkowitego wpływu produktu na środowisko: od produkcji surowców przez przewóz do zakładów produkcyjnych i centrów dystrybucji, po produkcję, dalszy przewóz do punktów...