Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG)

    Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDGs) – 17 celów zrównoważonego rozwoju świata. Są zawarte w strategicznej rezolucji „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030” (Agenda 2030), przyjętej jednogłośnie przez...