Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR)

    Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR) – Światowa Rada Biznesu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju (World Business Council for Sustainable Development – WBCSD) definiuje odpowiedzialność społeczną przedsiębiorstw jako...