Accelerating the scale-up across global supply chains

  Publikacja Towards the Circular Economy: Accelerating the scale-up across global supply chains Fundacji Ellen MacArthur i Światowego Forum Ekonomicznego opisuje tematykę cyrkularności łańcuchów dostaw na całym świecie.

  Raport rozpoczyna opis korzyści wynikających z obiegu zamkniętego, wyjaśniając również przyczyny, dla których możliwości linearnej konsumpcji zasobów się kończą. Przedstawiono również dane przekrojowe wykorzystywania zasobów na przestrzeni lat, wskazując konieczność zmian postępowania z uwagi na powstające deficyty. Omówione zostały przykłady działań przyspieszających wprowadzenie GOZ w różnych regionach świata.
  Raport analizuje również miejsca „wycieków” materiałów z cyklu zamkniętego, omawiając jednocześnie archetypy łańcuchów i pętli dostaw. Autorzy skupiają się na nieszczelnościach z uwagi na geograficzną odległość ogniw łańcuchów, ich złożoność i rozrost, oraz niedoskonałościach wynikających z historycznych decyzji czy też zwyczajowych, kulturowych sposobów prowadzenia biznesu. Po ukazaniu wad, badacze wskazują możliwe rozwiązania i sposoby ulepszania działań, metodami adekwatnymi do zdiagnozowanego powodu „wycieku”.

  <a href="https://gozwpraktyce.pl/baza-wiedzy/" class="linkbaza"></a>

  INICJATOR

  PARTNERZY

  INICJATOR I PARTNERZY