Reuse: rethinking packaging

  Zbiór praktyk Reuse (ponownego użycia) z całego świata wydany przez Fundację Ellen MacArthur w 2019 roku stanowi bazę wiedzy i inspiracji dla biznesu w zakresie wdrażania cyrkularnych rozwiązań. Poprzez wskazanie mocnych i słabych stron każdej z praktyk oraz ich ocenę autorzy ułatwiają przedsiębiorcom podjęcie właściwych decyzji w kwestiach transformacji.
  Publikacja skupia się na jednej z główych zasad R obiegu zamkniętego: Reuse – powtónym użytkowaniu. Przybliża sposoby na jakie konsument może stosować tę zasadę w codziennym życiu na cztery sposoby, wskazując potencjalne korzyści oraz możliwe przeszkody wynikające z korzystania z danego rozwiązania.
  Na drugą część raportu składa się 69 opisanych praktyk z całego świata, sklasyfikowanych pod względem przyjazności konsumentowi. Kryteriami oceny są między innymi wybitny design, inkorporowane systemy SMART czy też możliwość personalizacji.

  INICJATOR

  PARTNERZY

  INICJATOR I PARTNERZY