Paving the way for Circular Economy

  Publikacja Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) z roku 2019 jest obszernym dokumentem analizującym zarówno działalność podmiotów prywatnych jak i kwestie prawne na różnych poziomach administracyjnych w Europie w temacie cyrkularnej gospodarki. Oprócz przedstawienia stanu bieżącego autorzy wskazują również potencjał rozwoju dla każdego z analizowanych aspektów.

  Autorzy publikacji skupiają się na analizie dostępnych źródeł, zarówno w kwestiach cykli materiałowych, podmiotów wprowadzających gospodarkę obiegu zamkniętego oraz dedykowanych rozwiązaniach prawnych. Przedstawiając wyniki badań, zwracają uwagę na niedobór danych dotyczących cyrkularności procesów i wynikające z tego faktu wnioski o wysokim stopniu linearności gospodarki. Przeanalizowane zostały najpowszechniejsze schematy przepływu odpadów oraz materiałów, wraz z omówionymi danymi statystycznymi, ich efektywnością i możliwościami poprawy. W dalszej części raportu wskazane zostały obszary priorytetowe, potrzebujące innowacji oraz odpowiednich uwarunkowań prawnych do rozwoju w zrównoważonym kierunku, takie jak zaangażowanie konsumenta czy ekodesign produktu.

  Oprócz kwestii biznesowych, w raporcie ujęte zostały również polityki międzynarodowych podmiotów i wyzwania stojące przed zarządzającymi procesami, w które zaangażowanych jest wielu kluczowych interesariuszy. Ocenione zostały także wybrane akcje podejmowane przez kraje zrzeszone w Europejskiej Agencji Środowiska, do której należy również Polska. Raport omawia również możliwe synergie pomiędzy strategiami poszczególnych państw i podmiotów ponadnarodowych. Podsumowaniem publikacji jest rozdział ukazujący możliwe sposoby monitorowania zmian w kierunku cyrkularności gospodarki na różnych poziomach.

  <a href="https://gozwpraktyce.pl/baza-wiedzy/" class="linkbaza"></a>

  INICJATOR

  PARTNERZY

  INICJATOR I PARTNERZY