Packaging Plastics in Circular Economy

  Rada Europejskich Uczonych (EASAC) wydała w roku 2020 publikację, która szczegółowo analizuje sytuację plastiku na świecie. Autorzy wskazują problem mikroplastiku oraz wszechobecnych odpadów z tworzywa sztucznego, identyfikując głównych winowajców - porównując typy plastiku.
  Kompleksowy raport zajmuje się problemem plastiku i jego niekontrolowanemu składowaniu w elementach środowiska naturalnego. Przedstawia analizę wpływu poszczególnych produktów plastikowych na zanieczyszczanie planety. Analizuje zagadnienie zarówno od strony producenta, porównując jego odpowiedzialność w krajach członkowskich Unii Europejskiej i wskazując cele,do jakich powinien dążyć, jak i od strony konsumenta, uwydatniając jego rolę oraz pokazując co i w jaki sposób wpływa na podejmowane przez niego decyzje.
  Przedstawione dobre praktyki stosowane w krajach członkowskich opatrzone są badaniami dotyczącymi pożądanych kierunków zmian, takich jak schematy zwrotów opakowań czy też implementacji bioplastiku. Autorzy publikacji ujęli również temat regulacji dotyczących zapobiegania powstawaniu odpadów plastikowych, przywołując możliwe rozwiązania ze świata oraz wskazując nową drogę do celu, analizując za i przeciw sugerowanych działań.

  INICJATOR

  PARTNERZY

  INICJATOR I PARTNERZY