Opakowania nadmierne i problematyczne

    Raport wskazujący na nadmierne i problematyczne i opakowania z tworzyw sztucznych na polskim rynku, których użycie należy zredukować. Przygotowany przez Polski Pakt Plastikowy.

    Raport wskazujący na nadmierne i problematyczne i opakowania z tworzyw sztucznych na polskim rynku, których użycie należy zredukować, zgodnie z hierarchią 3xR (redukcja, ponowne użycie recykling).

    Przygotowany został przez Polski Pakt Plastikowy we wrześniu 2021 roku.