The New Plastics Economy

  Fundacja Ellen MacArthur stowrzyła w 2017 roku obszerny materiał dotyczący problemu jednorazowych opakowań plastikowych. Publikacja kompleksowo omawia wszystkie kwestie związane z plastikiem i wskazuje drogę, którą należy obrać aby poprawić bieżący stan.
  Raport wydany w 2017 roku stanowi podsumowanie poprzednich publikacji Fundacji w zakresie plastikowej ekonomii, tworząc wszechstronny przegląd dotychczasowych badań i wniosków. Autorzy skupiają się na problemie opakowań plastikowych – ilości opakowań, które użyte są tylko raz, wartości pieniężnej straconej przez jednorazowe korzystanie z plastiku i zanieczyszczeniom środowiska, które takie podejście potęguje.
  Publikacja dostarcza wiedzy na temat używanych form plastiku oraz możliwych sposobów ich przetwarzania, wraz z danymi dotyczącymi przemysłu opakowań. Wzywa również do stworzenia spójnej, kompleksowej polityki plastikowej, przedstawiając szczegółowo drogę do jej wypracowania i wynikające z niej korzyści. Przedstawiona została również analiza kosztów wytworzenia opakowania plastikowego pomagająca zrozumieć wpływ finansowy przemysłu, oraz trzy priorytetowe strategie, które należy wdrożyć w celu implementacji nowej polityki plastikowej.

  INICJATOR

  PARTNERZY

  INICJATOR I PARTNERZY