The New Big Circle

    Raport Światowej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD) z 2018 roku stanowi dobry punkt wyjściowy do zapoznania się z ideą GOZ. Przedstawione są ogólne zasady i korzyści wynikające ze zmiany gospodarki na okrężną wraz z przykładami wdrożeń cyrkularnych rozwiązań w największych światowych przedsiębiorstwach

    Raport skupia się na możliwościach rozwoju przedsiębiorstwa, wzrostu jego wartości i innowacji modelu biznesowego poprzez wprowadzenie w nim modelu obiegu zamkniętego. Publikacja jest wstępem do cyrkularności, zapewniającym dane statystyczne z całego świata i przekroju branż, prezentującym cykl wartości gospodarki cyrkularnej i przedstawiającym korzyści wynikające z porzucenia modelu linearnego. Autorzy definiują trzy drogi innowacji prowadzące do zamknięcia obiegu w przedsiębiorstwie: innowację procesową, innowację produktową oraz innowację modelu biznesowego. Każda z opcji odpowiednia jest dla innego etapu zaawansowania przedsiębiorstwa. Oprócz kompleksowych opisów procesów, publikacja umożliwia również zapoznanie się z dobrymi cyrkularnymi praktykami biznesów z całego świata, zapewniając jednocześnie listę uniwersalnych porad wspierających wprowadzanie zmian.

    INICJATOR

    PARTNERZY

    INICJATOR I PARTNERZY