Cities and Circular Economy for Food

  Raport Fundacji Ellen MacArthur dotyka wszystkich kwestii związanych z żywnością i jej konsumpcją w miastach. Analizuje sposoby pozyskiwania żywności, jej transport oraz problem jej marnowania. Wskazuje wpływ, jaki dzięki swojej wielkości miasta mają na producentów żywności, jednocześnie wskazując w jakim kierunku powinien on być wywierany.

  Raport skupia się na możliwych sposobach przerwania linearnej produkcji, konsumpcji i marnowaniu żywności i przejściu sektora spożywczego na obieg zamknięty. Podkreślony został koszt ponoszony przez społeczeństwo poprzez nadmierne i zanieczyszczające pozyskiwanie żywności oraz produkcję niskiej wartości produktów spożywczych, powodujących zarówno otyłość jak i nedożywienie. Autorzy zwracają uwagę na unikalną rolę miast w definiowaniu rodzaju i sposobu wytwarzania żywności – udowadniają, że miejscy konsumenci, dzięki swojej liczbie, mają możliwość wywierania wpływu na producentów żywności, niezależnie od lokalizacji miasta. Miasta mają możliwość wpływu na cały łańcuch wartości sektora spożywczego. Dzięki podejmowaniu świadomych wyborów na każdym etapie mogą wpływać na:

  • odpowiednie, dbające o żyzność ziemi praktyki rolnicze,
  • hodowlę zwierząt, połowy i kulturę wodną,
  • pozyskiwanie żywności z obszarów bliskich miejscom jej konsumpcji,
  • pełne wykorzystanie możliwości odżywczych składników żywieniowych,
  • minimalizację marnowania żywności
  • polepszenie wartości odżywczych żywności.
  <a href="https://gozwpraktyce.pl/baza-wiedzy/" class="linkbaza"></a>

  INICJATOR

  PARTNERZY

  INICJATOR I PARTNERZY