Completing the Picture

  Publikacja Fundacji Ellen MacArthur Completing the Picture: How the Circular Economy Tackles Climate Change wskazuje klarowną drogę prowadzącą do transformacji, wzywając wszystkich uczestników rynku do współpracy w celu odpowiedzi na wymagania klimatyczne.

  Głównym przesłaniem stworzonego przez Fundację Ellen MacArthur w 2019 roku raportu jest nierozerwalna rola Gospodarki Obiegu Zamkniętego w przeciwdziałaniu katastrofie klimatycznej. Autorzy przedstawiają sposób, w jaki stosowanie zasad i wytycznych GOZ bezpośrednio przekłada się na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.
  Szczególna uwaga poświęcona jest sektorowi żywnościowemu. Przeanalizowany został szereg strategii umożliwiających zmniejszenie emisji w systemie żywienia, jak i wskazne zostały dalsze kroki, konieczne do podjęcia w celu minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko. W publikacji podkreślone zostały negatywne dla biznesu skutki zmian klimatycznych oraz sposoby w jakie cyrkularna gospodarka może je niwelować, będąc jednocześnie efektywną kosztowo.

  <a href="https://gozwpraktyce.pl/baza-wiedzy/" class="linkbaza"></a>

  INICJATOR

  PARTNERZY

  INICJATOR I PARTNERZY