Circularity Gap Report

  Raport pokazujący cyrkularność globalnej gospodarki, przygotowywany co roku przed Światowym Forum Ekonomicznym w Davos przez Circle Economy, w oparciu o unikalną metodykę.

  Global Circular Gap Report to wydawany co roku raport organizacji Circle Economy, mierzący cyrkularność globalnej gospodarki. Pokazuje jak dużą lukę mamy do uzupełnienia, aby globalna gospodarka miała zamknięty obieg. W tej chwili świat jest cyrkularny tylko w 8,6%.

  Raport publikowany jest corocznie przed Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Jego celem jest inspirowanie do działania na rzecz  urzeczywistniania globalnej gospodarki o obiegu zamkniętym. Tworzony jest w oparciu o unikalną metodykę. Dane zbierane są dzięki międzynarodowej sieci Global Data Alliance, do której należą instytucje publiczne, badawcze i eksperckie i przedsiębiorstwa. Mierzona jest też cyrkularność poszczególnych krajów (The Circularity Gap Metric for Countries). Circle Economy promuje też model wdrażania GOZ nazywany DISRUP, określający 7 głównych kierunków działania.

  Pierwszy raport wydany został w 2018 roku. Świat był wtedy cyrkularny w 9,1%. W kolejnych latach cyrkularność spadała: w 2019 roku było to 9%, a 2020 roku roku 8,6%. W 2021 nie policzono tego wskaźnika ze względu na brak danych źródłowych.

  Raport w 2020 roku skupiał się na stanie cyrkularności różnych krajów, grupując je na 3 grupy w zależności od zaawansowania na drodze do cyrkularności i potencjale rozwoju: build, shift oraz grow. Do każdej z grup przystosowany został model DISRUPT opisujący strategiczne sektory niezbędne do osiągniecia cyrkularności. Wskazano modelowy sposób priorytetowania strategii prowadzących do GOZ w zależności od przynależności do grupy.

  Raport w 2021 roku kładzie natomiast silny nacisk na rolę GOZ w powstrzymywaniu zmian klimatu. Emisje gazów cieplarnianych w 70% wynikają z przetwarzania i użytkownia materiałów. Aby je zmniejszyć, nie wystarczy więc skupiać się na zmianie źródeł energii na OZE. GOZ może zmniejszyć globalne emisje gazów cieplarnianych o 39% i zużycie pierwotnych surowców o 28%. Obecne zobowiązania klimatyczne są wystarczające w 15% – GOZ może uzupełnić pozostałą 85% lukę. Wyliczono, że aby osiągnąć cele klimatyczne, świat powinien stać się cyrkularny w 17%. Oznacza to konieczność podwojenia obecnej cyrkularności.

  <a href="https://gozwpraktyce.pl/baza-wiedzy/" class="linkbaza"></a>

  INICJATOR

  PARTNERZY

  INICJATOR I PARTNERZY